Powrót do kontemplacji

Słowo rozważanie negacja logiczna jest używane jednolicie do wnętrza literaturze chrześcijańskiej. Może znamionować owo samo, co medytacja oznacza to dumanie tudzież ma na myśli więc medytowanie o czymś. Tutaj słowa medytacja używamy wyłącznie na oznaczenie chrześcijańskiej bezprzedmiotowej formy modlitwy. Nie chodzi nigdy o medytowanie nad jakąś treścią. Jest to prędzej grupa społeczna doświadczenia sztuczność aktywnymi siłami naszej potocznej świadomości. Słowo "rozmyślanie" pochodzi spośród łaciny. "Contemplari" znaczy "zobaczyć". tutaj. Celem jest intuicja w środku siebie samego, widzenie tego, co boskie w nas plus stworzeniu w środku postaci uwewnętrznienia czyli doświadczenia nie mówiąc o naszymi intelektualnymi możliwościami. Kontemplacja jest względnie stanem doznawania aniżeli stanem aktywnego działania. Tego stanu negacja logiczna jest dozwolone wyszkolić, lecz z trudem wzbudzić. Dlatego osoby praktykujące kontemplację, przynajmniej na początku, potrzebują duchowo doświadczonego człowieka, który je poprowadzi, a od chwili którego iskierka prawdopodobnie przeskoczyć, ażeby do wnętrza uczniu, do wnętrza uczennicy rozpalić się ten sam jeden ogień. Zadatki aż do tego są wrodzone każdemu człowiekowi. W kontemplacji wolno wyróżnić kwartet fazy:1. Modlitwa jako droga do kontemplacji. 2. Doznanie własnego bycia - modlitwa spokoju. 3. Doświadczenie oświecenia. 4. Wcielenie doświadczenia oświecenia.Pierwsze para fazy dadzą się dochrapać się za pomocą każdego człowieka zdrowego fizycznie tudzież psychicznie. Prowadzą one aż do stanu wielkiego spokoju tudzież głębokiego pokoju. W religijnym obszarze nazywa się ten jakość "modlitwą spokoju". Jako proste bycie do wnętrza obecności Boga. Jest owo postać kontemplacji. Człowiek patrzy w swoje własne bycie. Doświadcza w ten modus Boga bliżej plus głębiej niż w sąsiedztwie modlitwie ustnej innymi słowy rozważającej. "Modlitwa spokoju" wpływa z reguły silnie na osobowość. Jednakże nie chodzi tędy coraz o mistyczny poziom we właściwym sensie. Ten pojawia się tylko w środku fazie trzeciej i czwartej. Mistyczny talia przydarza się człowiekowi: nie można go wywołać aktem woli, przeciwnie wyłącznie przygotowywać w poprzek ćwiczenie modlitwy. Ten, komu dane jest wgramolić się do tej przestrzeni, ten na nowo doświadcza, co to znaczy, uwielbiać Boga ze wszystkich sił. Bóg sam jeden daje takiemu człowiekowi nowe siły, dzięki którym prawdopodobnie on uwielbiać Boga. W praktyce te czwórka kroki negacja logiczna występują rozdzielnie, jakkolwiek krzyżują się zaś zachodzą na siebie.Wspinając się jeszcze wyżej wewnątrz swych duchowych pragnieniach, istota ludzka odkrywa kontemplację jako rzeczywistość nie ledwie możliwą na rzecz siebie, pomimo tego plus sobie zadaną. Pragnąc odparować na taki maniera łaski szuka sposobów pogłębienia swej modlitewnej formacji, oraz stylu życia, który by odpowiadał wewnętrznym natchnieniom.W historii myśli kontemplacyjnej stawiano sobie badanie, na jak bardzo gość o własnych siłach, prawdopodobnie przejść bramę kontemplacji. Mówiono o tzw. kontemplacji nabytej, wewnątrz odróżnieniu od czasu wlanej. Tę pierwszą można by wymienić modlitwą prostego spojrzenia, czy też też modlitwą głębokiego milczenia, gdzie pokoju dostępują nie z trudem psychologiczne, tymczasem również głębsze warstwy bytu. Główną rolę odgrywa miłosna wiara. W niej podświetlony intelekt mocą Ducha Świętego zaczyna głębiej zdawać sobie sprawę rzeczywistość. Jak stwierdza Gaudium et spes: Dzięki darowi Ducha Świętego dochodzi homo sapiens w poprzek wiarę do kontemplacji plus pojmowania tajemnicy planu Bożego (GS 15). Kontemplacja wyraża niezwykłe, nieustanne trwanie myślą dodatkowo sercem przy Bogu (por. PC 5), pośród Jego tajemnic, w zasadzie odnośnie aż do człowieka. Początkiem kontemplacji są oczy zwrócone na Boga, jedynie na Boga. Pośród wielu miłosnych poznań dokonuje się przedmowa do wnętrza nową duchową topografię.Pośród niej rozkwita topiel serca w środku gorącym spojrzeniu, czystym, pełnym ufności, zwróconym w kierunku Ojcu w środku niebiosach. Aby wkroczyć w środku dziedzinę kontemplacji, wewnątrz niezwykłą noc kontemplacji należy przywołać klasyczny treść św. Jana odkąd Krzyża:Orygenes w Contra Celsum pisze: Zamknijcie wasze zmysły, wznieście punkt widzenia waszego ducha i oddalając się od czasu ciała, otwórzcie oczy waszego ducha – to niespotykany procedura, aby doświadczać Boga.Św. Jan od czasu Krzyża: Dusza powinna dopiero co z miłości patrzeć na Boga… trwać niewzruszenie z miłosną uwagą, a prostą a szczerą na miarę ten, który otwiera oczy spośród myślą o miłości (ŻPM 3,33). Kontemplacja wewnątrz swej istocie wiąże się z otwieraniem oczu spośród miłości. Mieć zakochane oczy. tzn. dopuścić ofiarowaną uczucie także kontrować kochając. Dlatego rozciąga się płeć nadobna na życie. Być zdolnym aż do kontemplacji znaczy wykopać, że jestem miłowany, iż jest Ktoś, kto tęskni. 2. Kontemplacja lectio divinaBenedyktyńska obrządek kontemplacyjna lectio divina przekazana została w formie listu o. Guigo Kartuza do brata Gerwazego. Guigo II (zm. wokół 1193 roku) wstąpił aż do zakonu w środku Grande Chartreuse, którego został wieloletnim generałem, mimo to do wnętrza końcu poświęcił się wyłącznie kontemplacji plus pokucie. W liście zawarł klasyczne pouczenia kształtujące dużo pokoleń monastycznych: Gdy pewnego dnia, związany pracą ręczną zacząłem kontemplować o ćwiczeniu się człowieka duchowego, nagle duszy rozmyślającej ukazały się cztery stopnie duchowe, tudzież mianowicie: czytanie, rozmyślanie, pacierz natomiast kontemplacja. […] Czytanie (lectio) jest wówczas pracowitym rozważaniem Pism spośród wielką uwagą. Rozmyślanie (meditatio) jest gorliwym działaniem umysłu, szukającego - drogą własnego rozumowania - poznania ukrytej prawdy. Modlitwa (oratio) jest pobożnym wysiłkiem serca, mającym na celu oddalenie złych rzeczy a zdobycie dobrych. Kontemplacja (contemplatio) jest uniesieniem w odniesieniu do Bogu trwożliwego umysłu, kosztującego radości słodyczy wiecznej.Właściwości czterech stopniOkreśliwszy z tej przyczyny nuże czwórka stopnie, pozostaje nam doświadczać ich właściwości. Czytanie zatem szuka słodycze błogosławionego życia, rozmyślanie znajduje j ą, modlitwa prosi o więcej, zagłębianie się wewnątrz myślach smakuje . Stąd oraz w pojedynkę Pan mówi: Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, natomiast otworzą wam. Szukajcie na mocy czytanie, a znajdziecie przy użyciu rozmyślanie; kołaczcie na modlitwie, a będzie wam otworzone wewnątrz kontemplacji. Czytanie jakby podaje aż do ust bez zarzutu jedzenie, rozmyślanie rozgniata go natomiast przeżuwa, modlitwa wydobywa poczucie piękna, rozmyślanie zaś jest samą słodyczą, która raduje zaś nasyca. Czytanie dotyka pozornie ledwo powierzchni, rozmyślanie przenika głębiej, modlitwa jest prośbą pełną pragnienia, rozpamiętywanie - radością otrzymanej słodyczy.[…]RozmyślanieUważne w takim przypadku rozmyślanie, postępując w przód nie pozostaje na pozornie, nie tkwi na powierzchni, głębiej posuwa stopę. Przenika wewnętrzne sprawy, przeszukuje każdą z osobna. Pilnie rozważa, iż Jezus negacja logiczna powiedział: błogosławieni czystego ciała, ale serca. Bo negacja logiczna dosyć tego mieć ręce czyste od czasu złych uczynków, o ile ponadto umysłu negacja logiczna obmyjemy ze zdrożnych rozważań. Potwierdza owo powaga proroka, mówiącego: Któż wstąpi na górę Pana czy też kto stanie wewnątrz Jego świętym miejscu? Człowiek rąk nieskalanych tudzież czystego serca. Jak gorliwie musiał medytować tę klarowność serca ów prorok, ponieważ modląc się mówił: Serce czyste stwórz we mnie, Boże oraz też: Jeżeli znalazłbym nieprawość wewnątrz mym sercu, Pan by mnie negacja logiczna wysłuchał. Dusza w następstwie tego rozmyśla o tym, na miarę niezwykle troszczył się o tę dziewictwo błogosławiony Hiob, który mówił: Zawarłem koalicja spośród moimi oczami, by nawet nie zerknąć na pannę. Oto niczym wybitnie strzegł się mężczyzna sakralny, który zamykał swoje oczy, by nie spozierać na próżność, iżby niebacznie negacja logiczna dojrzeć tego, czego - zachęcony - mógłby pożądać. […] Dusza, zapalona takimi pochodniami, takimi rozbudzona pragnieniami, rozbiwszy fiolka alabastrowego olejku, zaczyna wyczuwać jego słodkość - do tej pory nie smakiem, wszak bez mała powonieniem. I myśli, jakim sposobem słodko byłoby doznawać tej czystości, o której podziękowanie rozmyślaniu wie, podczas gdy niezwykle jest miłą. Lecz cóż uczyni? Płonie pragnieniem posiadania, oraz nie widzi w sobie sposobu, na miarę mogłaby ją posiąść: im więcej szuka, tym więcej pragnie. Gdy mnoży rozmyślania, pomnaża a boleść, ponieważ pragnąc słodyczy czystości serca, negacja logiczna prawdopodobnie jej posmakować. Albowiem ten, który czyta czy rozmyśla, nie przypadkiem odczuć owej słodyczy, jeżeli negacja logiczna będzie mu owo dane z górska kraina […]ModlitwaDusza zatem widząc, że sama z siebie nie przypadkiem dojść do upragnionych słodyczy poznania zaś doświadczenia i że im w wyższym stopniu zstępuje w matołek serca, tym w wyższym stopniu raduje się Bóg, upokarza się dodatkowo ucieka się aż do modlitwy, mówiąc: Panie, który ukazujesz się lecz ludziom czystego serca, oto wskroś czytanie dodatkowo rozmyślanie badałam, kiedy mogłabym posiąść prawdziwą czystość, abym w ciągu jej pośrednictwem mogła detalicznie czy też natomiast w środku małej części odgadnąć Ciebie. Szukałam Twego oblicza, Panie, oblicza Twego poszukiwałam. Długo rozważałam wewnątrz mym sercu, aż rozgorzał wewnątrz nim gorliwość oraz pragnienie, by w wyższym stopniu Cię poznać. Dajesz mi się rozpoznać, kiedy łamiesz dla mnie chleb Pisma Świętego, i im w wyższym stopniu Cię poznaję, tym bardziej zrozumieć Cię pragnę, aktualnie negacja logiczna powierzchownie, wedle litery, pomimo tego wskroś doświadczenie.[…] Kontemplacja Tymi oraz podobnymi słowami, pełnymi ognia, psyche rozpala swoje żądza, okazuje swoje uczucie. Tymi śpiewami przywołuje Oblubieńca. Pan zaś, którego oczy patrzą na sprawiedliwych, oraz uszy Jego otwarte są na ich prośby, negacja logiczna czeka nawet aż skończą się te błagania, choć przerywając przebieg modlitwy z nagła się ukazuje i prędko wybiega vis-a-vis spragnionej duszy zaś rozlewając rosę niebiańskiej słodyczy, namaszczając najlepszym olejkiem, ożywia ją zmęczoną, pragnącą - nasyca, wysuszoną orzeźwia zaś sprawia, wewnątrz przedziwny wybieg umacniając, ożywiając, upajając a otrzeźwiając, iż zapomniawszy o rzeczach ziemskich, pamięta płeć słaba ledwo o Nim. I też gdy cielesne żądze zwyciężają duszę rzeczywiście nader, że porzuca płeć nadobna wszelkie używanie rozumu, a człek staje się prawie nienaruszony namacalny, no tak też dzięki tej niebieskiej kontemplacji wszelkie poruszenia cielesne no tak są pochłaniane również opanowywane poprzez duszę, że padło wcześniej w środku niczym się jej negacja logiczna sprzeciwia tudzież człowiek staje się mało co w dobrym stanie duchowy. 3. Kształtowanie ognika miłościŚw. Bonawentura (Giovanni Fidanza, 1217-1274), w trakcie studiów w środku Paryżu w 1243 związał się z zakonem franciszkańskim. Po dwudziestu latach uprawiania teologii, został wybrany na generała; kolejny purpurat także arcypasterz Albano. Rozwijając tajemnicę duchowego wzrostu w środku Rozmowie spośród samym sobą o czterech rodzajach modlitwy myślnej, Doktor Kościoła zakreśla kierunki krzyża:Przedmiotem pobożnego duchowego szkolenie mają znajdować się rzeczy wewnętrzne także zewnętrzne, głębokie oraz wysokie.Po pierwsze, dusza pobożna powinna poprzez wprawa duchowe wyznaczyć promień kontemplacji na swoje wnętrze, żeby odwiedzać, wzorem jest ukształtowana na mocy naturę, zniekształcona na wskroś grzech, naprawiona przy użyciu łaskę.Po drugie, powinna wycelować promień kontemplacji na rzeczy zewnętrzne, żeby zawrzeć znajomość, jak niestałe jest ziemskie panorama, podczas gdy niewiadoma ziemska napuszenie zaś jak żałosna ziemska wielkość.Po trzecie, powinna wycelować promień kontemplacji ku głębi, żeby uchwycić sens nieuniknioną nieodzowność ludzkiej śmierci, straszną obcesowość Sądu Ostatecznego także karę piekła negacja logiczna do zniesienia.Po czwarte, powinna sprowadzić promień kontemplacji w kierunku wysokości, żeby zawrzeć znajomość niebieską zadowolenie, jej nieocenioną koszt, niewymowną zadowolenie dodatkowo nieskończoną wieczność.Duszo pobożna, oto jest tamten błogosławiony krucyfiks, szczegółowy czterema kierunkami, na którym na skroś ustawiczne rozmyślanie winnaś zawisnąć wraz ze swym najsłodszym oblubieńcem Jezusem Chrystusem. Oto jest ten namiętny posłanie, zaopatrzony w kwartet koła, na którym poprzez usilną kontemplację winnaś wkraczać aż do pałacu nieba, w środku poszlaka w środku swoim najwierniejszym Przyjacielem.W dziełku Trzy ukochany, ewentualnie palba miłości, zostawił praktyczne wskazania na rzecz wejścia na drogę kontemplacji.Powiedzmy, podczas gdy mamy zastosować wewnątrz praktyce się do wnętrza stosunku aż do ognika mądrości. Należy owo robić w środku takim porządku:

Słownik tłumaczy, iż nawrócenie polega na uznaniu zła, które się popełniło również podjęciu decyzji o tym, aby tego nie powtarzać. Oczywiście owo słuszne, tymczasem wewnątrz Piśmie św. greckie słowo oznaczające nawrócenie, metanoia, ma o wiele szersze znaczenie. Oznacza ono zmianę myślenia, która spośród kolei prowadzi do zmiany sposobu działania i reagowania w środku naszym życiu. Przed Chrystusem nawrócenie oznaczało odrodzenie się do przestrzegania Prawa – wzięcie tego, co ono mówi, zaś stanięcie w środku posłuszeństwie poniżej niego. Ale Jezus, rozpoczynając swoją publiczną działalność, powiedział: „Nawracajcie się oraz wierzcie w Ewangelię”. On sprawił, iż te dubel aspekty – Prawo tudzież teizm – trwały się jednością, i nawrócenie miało odtąd oznaczać negacja logiczna tyle punkt widzenia z powrotem, jak bardzo pójście aż do przodu. Dobra Nowina jest czymś, w środku co wkraczamy wskroś wiarę. To wydźwięk głosili później apostołowie w dniu zesłania Ducha Świętego: „Nawróćcie się – powiedział aż do nich Piotr – oraz niech ktoś z was ochrzci się w środku opinia Jezusa Chrystusa na absolucja grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego” (Dz 2, 38). Co wówczas składa się na nasze nawrócenie? TRZY KROKI DO NAWRÓCENIA1. Przyjęcie zbawczej miłości Jezusa Chrystusa, podjęcie decyzji o przyjęciu Go jako swojego Pana i życiu jako Jego uczeń. Jednocześnie jest owo największe sprawdzian wolności, jaka jest nam dana. 2. Żal w środku grzechy. Grzech owo nieposłuszeństwo poniżej Boga, więc powinniśmy mieć wyrzuty sumienia, kiedy go popełniamy. Jednak żałoba z powodu grzechów owo nadal nie nawrócenie – jest nim wówczas bal życia, w którym nie ma aktualnie potępienia. Nie chodzi tak więc o podniecenie smutku (samo do wnętrza sobie destrukcyjne), aliści o animozja, który prowadzi aż do przemiany serca. Spowiedź jest wyrazem nawrócenia a jest konieczna aż do tego, abyśmy mogli doprowadzić aż do porządku naszą relację spośród Bogiem, dlatego ten sakrament jest na rzecz nas wielkim darem. Uczciwe przyznanie się tudzież wyznanie naszych grzechów rozpoczyna się od chwili pracy Ducha Świętego w nas, który prowadzi aż do przyjęcia przebaczenia a do przemiany naszego serca.Jednak wiele osób wyznaje non stop te same grzechy natomiast nie widzi żadnej poprawy. Wierzy, iż zostały im one przebaczone, tymczasem jest jakaś trudność, która negacja logiczna pozwala im otrzymać mocy nawrócenia. A to naprowadza nas na trzecia część odcinek nawrócenia.3. Uwolnienie od czasu zwodzenia. Częścią każdego grzechu jest zwodzenie, co Jezus potwierdził na krzyżu, mówiąc: „Ojcze, przebacz im, jako że negacja logiczna wiedzą, co czynią”. Po ludzku wiemy do woli mnóstwo, aby uznać zobowiązanie w ciągu wszelkie zło, jakie uczyniliśmy. Jednak nie jesteśmy aż do końca świadomi tego, co pociąga za sobą polski grzech. Nie rozumiemy wewnątrz pełni, niczym bardzo obrażamy Boga, na kształt ranimy samych siebie również jakże bardzo szkodzimy innym. Gdybyśmy to zobaczyli, o wiele mniej byśmy grzeszyli. A nie widzimy, wobec tego iż tata kłamstwa przyczynia się (pośrednio albo zgoła) aż do naszego grzechu. Zachęcam do nader ważnej refleksji: niczym mydlenie oczu tudzież zwodzenie złego ducha działa wewnątrz moim życiu. Ta osobowość jest wybitnie istotna, ponieważ wystawienie pokus na światło Boże jest na rzecz nas drogą do wolności wewnątrz Chrystusie.NA WŁASNEJ SKÓRZE… 40 lat temu, do wnętrza 1970 r. sam jeden doświadczyłem chrztu w Duchu Świętym zaś spotkałem Jezusa. Zacząłem więc trawić Pismo św. również kiedy przeczytałem Nowy Testament – uświadomiłem sobie, że wiele z niego nie rozumiem. W kto metoda ci wszyscy zasoby siły roboczej, o których jest wokalizacja wewnątrz Ewangelii, byli uwalniani na wskroś Jezusa z mocy złego ducha? Jednak był we mnie uprzednio Duch Święty, z tej przyczyny wiedziałem, iż owo, co czytam, jest prawdą.Niedługo później przyjechał do mnie należący do mnie kamrat, który był wtedy w środku seminarium, plus powiedział, iż w toku spotkania modlitewnego modlono się wewnątrz niego i został uwolniony. Nie rozumiałem, co puder na myśli. Powiedział mi, iż puder problem z masturbacją – wyznawał owo, rozmawiał o tym problemie spośród kierownikiem duchowym, stosował się do wszystkich jego wskazówek, mimo to non stop był równoczesny tym grzechem. Wtedy pomodlono się zbyt niego a… otóż jest wolny. To mnie zszokowało! Pomyślałem, iż gdyby to zgodność z rzeczywistością, to wiele rzeczy wewnątrz moim życiu wymaga takiej modlitwy, zaś jest w dalszym ciągu mnóstwo innych ludzi, którym wolno by w ten postępowanie pomóc. I naprawdę, metodą prób i błędów, zacząłem zabiegać ukochany pod adresem uwolnieniu.Kilka lat po doświadczeniu chrztu wewnątrz Duchu Świętym odczułem, że potrzebuję w dalszym ciągu więcej uzdrowienia. I prawdziwie, Bóg okazał mi łaskę tudzież pewne osoby modliły się w środku mnie, abym mógł doznać wewnętrznego uzdrowienia w relacji spośród moim ojcem. Owoce tej modlitwy mnie zaskoczyły – zauważyłem, iż jest we mnie więcej odwagi, jak mówię do dużych grup ludzi. Nie byłem już w ten maniera zamknięty oraz z zaprzątniętą uwagą na sobie. Zrozumiałem później, iż Bóg ma myśl przy naszego życia, atoli taki koncept ma podobnie jak szatan. To on chciał, abym żył spętany lękiem oraz przenigdy negacja logiczna podjął tego, co przeznaczył mi Bóg. Dlatego doszedłem do wniosku, iż potrzebuję uzdrowienia na głębszym poziomie plus… uwolnienia. NIE TYLKO KRĘGOSŁUP Gdy wewnątrz 1985 r. pojechałem na konferencję – Pan zaczął rozdrabniać moje serce. Wiernie służyłem Panu, byłem liderem wspólnoty, robiłem wszystko, co aż do mnie należało, i postępowałem praktycznie, jednakowoż… moje kier oziębło. Zawsze myślałem o sobie jako o synu marnotrawnym, który powrócił do domu Ojca, jednakże tam Pan Bóg zaczął mi pokazywać także grzechy „starszego brata”. Bóg po uderzenie stopniowy skruszył moje serce dodatkowo doprowadził mnie aż do łez. Dzięki tym doświadczeniom powstała moja pierwsza pozycja bibliograficzna – „Powrót starszego brata”, która mówi o grzechach serca, o osądzie, o krytyce i poczuciu wyższości.Podczas konferencji spotkałem pewnego księdza, o którym wiedziałem, iż modli się o uwolnienie. Pomyślałem sobie: A, co w tamtym miejscu, pójdę aż do niego. Najbardziej skłonił mnie do tego ból kręgosłupa, który cyklicznie dokuczał mi przed różnymi ważnymi wydarzeniami, więc także także wtedy.Gdy podczas tej modlitwy księżulek mnie zapytał, co mi się przydarzyło – odpowiedziałem spontanicznie, nie tyle spośród głowy, co spośród serca, że wewnątrz pierwszej klasie zostałem upokorzony przed całą klasą. Wtedy poprowadził nade mną modlitwę uwolnienia również wyrzeczenia się zła. Kiedy stanął w środku autorytecie Jezusa, sprzeciwiając się szatanowi – poczułem, iż jest ociupinę za mnie, co uważałem zbytnio wymiary siebie samego, oraz teraz to ze mnie wychodzi! I raptem stałem się wolny. Ksiądz nazwał owo „byt” odrzuceniem, wówczas wyrzekłem się odrzucenia, oraz Pan mnie uwolnił. Zobaczyłem w takim razie, jak bardzo czynów do wnętrza moim życiu było popełnionych spośród lęku przed odrzuceniem – na miarę wiele zamknięcia się w środku sobie, chronienia samego siebie, gdy wiele egoizmu... Myślę, że ów przypadek pomoże nam rozeznać się, z jakiego powodu ujście od czasu zwodzenia prowadzi nas do nawrócenia. To kłamstwa, w środku które uwierzyliśmy oraz które nosimy w środku sobie –sprawiają, iż jesteśmy zamknięci tudzież nie umiemy pozwolić miłości Boga. Już samo noeza tego, co jest wewnątrz naszym sercu – daje wolność. Czasem to, co w sobie nosimy, wydaje się naszym przyjacielem. Niektórych rzeczy trzymamy się kurczowo, wobec tego wyrzeczenie się ich przypadkiem kapować się nam ryzykowne. Tak się do nich przyzwyczailiśmy, iż boimy się, jacy będziemy, kiedy odrzucimy owo wszystko. Dlatego musimy pragnąć Boga o odkrycie prawdy o nas – zaś prawdziwość wyzwala!

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Dzieci szeptuchy

Gotowi na buddyzm